top of page

Om klubben

Nacka Ridklubb - NaRk - är en ideell förening med ca 500 medlemmar. Som ridande i ridskolan ingår medlemskap i Nacka Ridklubb i terminsavgiften från ridskolan - Nacka Ridhus AB. Ridklubben annordnar aktiviteter och utbildningar för medlemmarna och sköter även ridhuset och Caféet.

Ridklubben är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Genom det är ridklubbens medlemmar olyksfallsförsäkrade, man får tidningen ”Häst och ryttare” samt möjligheten att medverka i tävlingar anordnade av Svenska Ridsportförbundet samt delta i utbildningar arrangerade av RF SISU Stockholm.

17944112843079466.jpg

Vårt syfte

Utifrån Nacka Ridklubbs värdegrund; Kul tillsammans, Schyssta och Säkerhet och Trygghet, vill vi bidra till en öppen och välkomnande gemenskap i Velamsund. 

Vi värnar och månar om våra medlemmar genom att bland annat erbjuda olika aktiviteter, gemenskap och en samlingsplats i Café Velam och Velamsund. 

Idrott på lika villkor.jpg

Våra mål

Genom att aktivt bidra till en god stämning och uppmuntra engagemang verkar vi för en sund, trygg och hälsosam ridning och samvaro i Velamsund. 

Vi stöttar och främjar ridsporten och kunskapen om hästar och ridning genom aktiviteter och utbildning. 

Vi uppmuntrar idrott och aktivt föreningsliv hos yngre med hjälp av ungdomssektionen.

bottom of page