top of page

Medlem i klubben

Aktiviteter

Styrelsen och engagerade medlemmar i klubben jobbar med att planera olika aktiviteter som kompletterar ridskolan. Dessa annonseras via hemsida, mail och sociala medier.

 

Kom gärna med förslag och önskemål!

Olyksfallsförsäkring

Som medlem i ridklubben är du olyksfallsförsäkrad via Ridsportförbundet. Läs mer hos Ridsportförbundet

 

Medlemsavgift

Medlemsavgifter 2022 
Senior (fyllda 21 år)  380:-  
Junior (t o m 20 år)  230:- 

Engagemang

Nacka Ridklubb är en ideell förening. Ju mer klubbens medlemmar är engagerade, desto mer kan vi tillsammans åstadkomma! Det kan vara något planerat som att delta på en arbetsdag, stå i cafét eller hjälpa till med klubbens nätverkande. Det kan också vara att hjälpa styrelsen med planering av aktiviteter eller föreningsadministration eller stötta nya medlemmar till att hitta in i klubben.  

Vill du engagera sig så tag kontakt så berättar vi mer! Du kan också gå med i Facebook gruppen “Nacka Ridklubb Funktionär”..  

Förebilder

Det viktigaste du som medlem kan göra är att följa vår värdegrund, Kul tillsammans, Schyssta, Säkerhet och Trygghet. Till stor del är vi en förening med många barn och ungdomar som behöver bra vuxna förebilder runt sig.  

bottom of page