Hoppa till sidans innehåll

Välkommen på årsmöten 2022

13 JAN 2022 14:25
Lördagen den 5 februari håller Nacka Ridklubb och Ungdomssektionen årsmöten.
På grund av restriktionerna blir årsmötet digitalt även i år.
 • Skapad: 13 JAN 2022 14:25

Maila This is a mailto link om du vill delta på årsmötet, på så sätt får vi din mailadress och kan skicka en Teams-länk till mötena.

Skriv ”Årsmöte” eller ”Årsmöte USEK” i mailets rubrik.
Det går också bra att ringa eller sms:a uppgifterna till Helen Alpstig, 070-2121743.

Förslag från enskild medlem att upptas till beslut på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 14 januari.
Det går bra att e-posta till This is a mailto link

Nacka Ridklubbs Ungdomssektions årsmöte

Plats             Teams
Tid                5 februari kl. 15.00

Nacka Ridklubbs årsmöte

Plats               Teams
 Klicka här för att ansluta till mötet
Tid                   5 februari kl. 16.00

Varmt välkomna!

/ Styrelsen

Dagordning – årsmöte

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av balansräkning.
 9. Fastställande av överföring av årets resultat till 2021 års balansräkning.
 10. Revisorernas berättelse.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Behandling av sektioners verksamhets- och förvaltningsberättelse samt fastställande av deras balansräkning.
 13. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i § 18 angivna antalet.
 14. Val av ordförande.
 15. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
 16. Val av eventuella sektioner, förutom ungdomssektion (se § 23).
 17. Anmälan av ungdomssektionen vald styrelseledamot jämte personlig suppleant.
 18. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
 19. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen.
 20. Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
 21. Fastställande av årsavgifter för nästkommande år.
 22. Övriga ärenden som enligt § 13 kan upptas till beslut på årsmöte.
 23. Sammanträdets avslutande.

Stadgar Nacka Ridklubb

Kallelse Årsmötet 2022

 

 

 

                                                          

Skribent: Helen Alpstig
E-post: Adressen Gömd

Länk till MinRidskola.se

Kontakta Nacka Ridskola
Tel.tid: tisdag-fredag 13:00-14:00 
08-747 90 06 

Ridskolekansliet, fråga om fakturor
This is a mailto link

Ridlärarna, byta grupp eller dag, prata om lektioner
This is a mailto link

Utmärkt förening Nacka kommun 2020

Postadress:
Nacka RK - Ridsport
Velamsunds gård
13236 Saltsjö-boo

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@nackaridklubb.s...

Se all info