Hoppa till sidans innehåll

Föreningspolicy


Nacka Ridklubbs föreningspolicy 

Denna föreningspolicy skall ses som ett klargörande och ett aktivt ställningstagande från Nacka Ridklubbs sida.  Ledare och vuxna har stort ansvar som förebilder för våra ungdomar. Alla måste förstå den effekt som deras uppträdande har på våra medlemmar. I alla sammanhang där medlem kan sammankopplas med Nacka Ridklubb skall denna policy följas. 

Alkohol och Droger 

Alla medlemmar är under träning, tävling eller andra klubbverksamheter representanter för Nacka Ridklubb och då råder begränsningar i att bruka alkohol och tobak. Droger är totalförbjudna! Likaså skall tillfälle tillvaratas att diskutera drogfrågor med medlemmarna i samband med träning, tävling och läger mm. 

Alkohol 
Alkoholförtäring i samband med ridning, tävling, läger och annan samvaro med hästar är ej tillåten. Detta är inte enbart en policyfråga utan det påverkar även säkerheten, dessutom kan alkohol i samband med fysisk ansträngning vara direkt hälsovådligt. 

Om fester där alkohol serveras anordnas i klubbens regi skall dessa vara sanktionerade av Nacka Ridklubbs styrelse. Om alkohol serveras/konsumeras vid sådant tillfälle skall det ske med omdöme. Alkohol får vid dessa tillfällen under inga som helst omständigheter konsumeras av minderåriga.  

Tobaksprodukter 
Bruk av tobaksprodukter i samband med utövandet av ridsport är ej tillåtet, det råder formellt rökförbud i de lokaler vi bedriver vår verksamhet.  

Narkotika och doping 
Totalförbud gäller för narkotika och doping. För mer information om läkemedel som kan klassas som doping, se Läkemedelsverkets hemsida.  

Ansvar och åtgärder gällande ovanstående punkter: 
När det gäller tobak och alkohol läggs stort ansvar på styrelse, ansvariga ledare och föräldrar. Eventuella problem och åtgärder tas upp med Nacka Ridklubbs styrelse. Kontakt tas med berörd och målsman. Vid innehav eller bruk av narkotika eller doping kommer polisanmälan att ske. Bristande respekt mot ovanstående policy kan ytterst innebära uteslutning ur Nacka Ridklubb. Det är upp till alla Nacka Ridklubbs medlemmar att använda sitt omdöme och ta sitt ansvar i dessa frågor. 

Motverka mobbing och kränkning 

Inom Nacka Ridklubb ska verksamheten bedrivas med största respekt för varje individ. Vi motverkar aktivt mobbning, utfrysning och kränkningar. Vi vill även motverka elitgrupper som styrs av annat än klubbens övergripande målsättning och värderingar. Detta genom att vi sätter barn och ungdomar i centrum - huvudsaken är att de har roligt och får uppleva glädjen med ridsport och samvaro med hästar, utifrån sina egna förutsättningar och vilja. 

Ansvar och åtgärder gällande ovanstående: 
När det gäller mobbing och kränkning läggs stort ansvar på styrelse, ansvariga ledare och föräldrar. Eventuella problem och åtgärder tas upp med Nacka Ridklubbs styrelse. Kontakt tas med berörd och målsman. Sexuella trakasserier kommer polisanmälas. Bristande respekt mot ovanstående policy kan ytterst innebära uteslutning ur Nacka Ridklubb. Det är upp till alla Nacka Ridklubbs medlemmar att använda sitt omdöme och ta sitt ansvar i dessa frågor. 

Jämställdhet 

Nacka Ridklubbs avsikt är att erbjuda ridverksamhet i ridskoleformat och klubbtävlingar, men indirekt även gemenskap, kamratskap och social fostran. Nacka Ridklubb är genom medlemskap i Stockholms Läns Ridsportförbund och Svenska Ridsportförbundet anslutna till Riksidrottsförbundet och stödjer lojalt deras mål avseende idrott och jämställdhet. 

Nacka Ridklubb verkar för jämställdhet genom t.ex. att pojkar och flickor rider på lika villkor, och våra ridlärare och ledare gör ingen åtskillnad. Då behov uppstår skall det finnas skilda omklädningsrum för pojkar och flickor. 

Styrelsen har som målsättning att ha en jämnt fördelad styrelse. 

Skadeförebyggande arbete, trygghet och säkerhet 

Ridning och samvaron med hästar bedrivs med målsättning att skador ska undvikas. Ridlärare och ledare utbildas löpande i barn och ungdomars fysiska utveckling och förutsättningar samt säkerhet i samband med ridverksamhet. Det finns alltid vuxna tillhands i samband med ridning för att ta hand om det som behövs. Ridverksamheten bedrivs i ridhus och utomhus där det alltid finns personal kunnig på hjärt och lungräddning. Vi följer de råd och rekommendationer som Svenska Ridsportförbundet tagit fram när det gäller skyddsutrustning. 

Ledarutveckling och ungas delaktighet och inflytande 

För Nacka Ridklubb är ledarutveckling viktig dels för klubbens fortlevnad men även för att skapa förutsättningar för ungas delaktighet och inflytande. Medlemmar i Ungdomssektionens styrelse erbjuds möjlighet att gå ledarutbildning och vara delaktiga som ledare vid olika aktiviteter mm. Styrelse och ungdomssektionens ledare uppmuntras att delta i relevanta utbildningar, seminarier och kurser. Ungdomssektionens styrelse är representerade i Nacka Ridklubbs styrelse i enlighet med Nacka Ridklubbs stadgar. 

 

Uppdaterad: 03 SEP 2020 18:07 Skribent: Helen Alpstig
E-post: Adressen Gömd

Länk till MinRidskola.se

Kontakta Nacka Ridskola
Tel.tid: tisdag-fredag 13:00-14:00 
08-747 90 06 

Ridskolekansliet, fråga om fakturor
This is a mailto link

Ridlärarna, byta grupp eller dag, prata om lektioner
This is a mailto link

Utmärkt förening Nacka kommun 2020

Postadress:
Nacka RK - Ridsport
Velamsunds gård
13236 Saltsjö-boo

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@nackaridklubb.s...

Se all info