Stadgeändringar årsmöte 2020

På Riksidrottsförbundets och Svenska Ridsportförbundets stämmor 2019 beslutades om stadgeändringar som, förutom mer övergripande regleringar, också omfattar de lokala föreningarna.

Stadgeändringar vid föreningarnas årsmöten 2020

Det finns aktuella följdändringar som föreningarna uppmanas att redan nu besluta om vid kommande årsmöten. Det gäller bland annat ändringar som följer de nya värdegrundsregleringar som gjorts både inom idrotten och ridsporten, medlemskap och vissa grunder för uteslutning, hantering av personuppgifter, registerutdrag och valbarhet. Nedan finns förslag till nya skrivningar i stadgarna.

Förutom de nedan föreslagna stadgeändringarna föreslås även följande tillägg till § 14. Ärenden vid årsmöte i Nacka Ridklubbs stadgar:

  • Fastställande av överföring av årets resultat till 2020 års balansräkning.

Stadgeändringarna ovan kommer att tas upp för beslut under sista punkten Ärenden vid årsmöte; Övriga ärenden som enligt § 13 kan upptas till beslut på årsmöte (se fetstil i § 13. Årsmöte nedan).

§ 13. Årsmöte

Årsmöte äger rum senast den sista februari. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall utfärdas minst en månad i förväg på sätt styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. Förslag från enskild medlem att upptas till beslut på årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Sådana förslag samt eventuella förslag från styrelsen, skall hållas tillgängliga för medlemmarna fr.o.m. 7 dagar före årsmötet. Årsmötet är beslutfört med det antal medlemmar som infunnit sig.

Stadgeändringar i föreningsstadgar 2020

Länk till dokument med ändringar

                                           

Kommentarer inaktiverade.