Värderingsarbete

VISION

”Nacka Ridklubb och Nacka Ridskola värnar om god horsemanship och tillsammans erbjuder vi trivsam samvaro för dem som  vistas i eller besöker anläggningen”

VÄRDEGRUND

Kul tillsammans – Att känna glädje och gemenskap med hästarna och varandra är grunden i vår verksamhet. Till oss är alla välkomna oavsett nationalitet, religion, ålder, kön, sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar.

Schyssta – vi värnar om varandra, vi ser varandra och vi hjälper varandra. Vi är goda förebilder för varandra och motverkar mobbing och trakasserier.

Säkerhet & Trygghet – vi behandlar hästen med respekt och ser till att miljön runt hästen är trygg och säker. Vi håller oss till de regler som gäller i och kring stallet.