Årsmöte

Årsmöte hålls innan februari månads utgång varje år, allt enligt stadgarna.